Зміни до законодавства про адвокатуру

Новини 20:01 Ср  11.01.2017 2551 Переглядів

Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» внесено зміни до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

Частину четверту статті 10 викладено в такій редакції:

  • "Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України.
  • Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.
  • При цьому внесок розподіляється таким чином:
  • 70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;
  • 30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України";

Статтю 10 доповнено частиною дев’ятою такого змісту:

  • "У разі якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про продовження стажування, розмір додаткового внеску не може перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування";
  • У частині другій статті 58: у абзаці першому слова "мінімальних заробітних плат" замінено словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";
  • абзац другий після слів "ведення Єдиного реєстру адвокатів України" доповнено словами та цифрою "та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року".
Інформаційна розсилка

Будьте в курсі останніх подій на нашому сайті. Підписуйтесь на розсилку!