Облік та оподаткування доходів і витрат адвоката

Облік доходів і витрат від незалежної професійної діяльності

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

Форму та Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. № 481.

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Документами, які підтверджують понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати товарів, робіт, послуг.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації (п. 178.6 ПКУ).

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.5 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (п. 167.1 ст. 167 ПКУ).

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (ст. 178 ПКУ).

Наказом ДПС України № 1185 від 24.12.2012 року визначено перелік витрат, обумовлений вимогами Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», які можуть бути враховані для визначення сукупного чистого доходу фізичними особами при здійсненні адвокатської діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат (ст. 178 ПКУ).

 Документи: 
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Додаток Ф2
Інформаційна розсилка

Будьте в курсі останніх подій на нашому сайті. Підписуйтесь на розсилку!